آدرس و تلفن

2_2016_2_29_15_2.png

آدرس و تلفن بیمه پاسارگاد

Ba-Content1

  Ba-Content35  دفتر مرکزی : تهران – خیابان فاطمی – نبش خیابان هشت بهشت – بیمه پاسارگاد  
واحد مشاوره و فروش : …………………………  540 88 442 (021)
واحد صدور و تمدید : …………………………..  546 88 442 (021)
تلفن مستقیم مدیر فروش :  مهندس مجید اجاقی  88 92 416 0912

Email

بیمه پاسارگاد غرب تهران – بیمه عمر بیمه پاسارگاد