پوشش بیماریهای خاص

Ba-Content35  حفاظت از شما هنگامی که نیاز به درمان پزشکی دارید

زمانی که نیاز به درمان پزشکی دارید، بیمه عمر از شما حفاظت می کند .

cancer-insuranceدر زمان بروز بیماری های خاص ممکن است شما از طرف کارفرمای خود بیمه درمانی داشته باشید، ولی از آنجایی که درمان بیماری های خاص دارای هزینه های بالایی می باشد، اگر بیمه درمانی شما به تنهایی تمام این مبالغ را پرداخت نکند در این زمان یک بیمه درمانی مکمل می تواند خیلی به شما در پرداخت هزینه های درمانی بیماری های خاص کمک کند. شما بدون نیاز به ارائه صورت هزینه می توانید، از پوشش بیماریهای خاص بیمه عمر بهره مند شوید.
پوشش امراض خاص بیمه عمر و تامین آتیه بیمه پاسارگاد تا سقف 125میلیون تومان (طرح جدید) برای مجموع پنج نوع بیماری و هر بیماری تا سقف 25 میلیون تومان (طرح جدید) می باشد، و بیمه شده می تواند در هر زمان متناسب با مبلغ پرداختی از این پوشش برخوردار گردد.
* نکته قابل توجه در بیمه عمر پاسارگاد این است که در صورت استفاده از یک پوشش، امکان استفاده از پوشش های دیگر در همان سال یا سالهای بعد نیز وجود دارد که این یکی از بزرگترین مزایای بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد می باشد.

بیماری های تحت پوشش:
1- سکته قلبی (Myocardial Infarction)2- سکته مغزی (Stroke)
3- جراحی عروق قلب (Coronary Artey Surgery)4- سرطان (Cancer)
5- پیوند اعضای اصلی بدن (Main-Organ-Graft) پرداخت غرامت برای هر بیماری

*پوشش تکمیلی ابتلا به بیماریهای خاص (تا سن60سالگی)  تا سقف 40 میلیون تومان (طرح جدید) به ازای هر بیماری خواهد بود.