پوشش از کارافتادگی

Ba-Content35  معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کار افتادگی دائم و کامل


پرداخت سرمایه و غرامت به بیمه شده
(طرح جدید)


زمانی که شما به علت آسیب دیدگی، دیگر قادر به کار کردن نیستید .
disability


این پوشش به شما این امنیت و آرامش را می دهد که اگر سرپرست خانواده بر اثر حادثه کاری، از کارافتادگی دائم و کامل برای وی اتفاق افتاد، تمامی حق بیمه را بیمه گر پرداخت کرده و در انتهای قرار داد تمامی موجودی صندوق به وی پرداخت می گردد.
این امر به ادامه پوشش خدشه‌ای وارد نمی‌کند و سایر شرایط بیمه ‌نامه‌ ادامه خواهد داشت.


در  پوشش جدید بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد، در صورت از کار افتادگی بیمه شده علاوه بر پرداخت حق بیمه ای که در قرارداد تعیین شده است مبلغی تا سقف 60 میلیون تومان
(طرح جدید) به عنوان سرمایه و یا غرامت نیز به بیمه شده پرداخت می گردد.


*(معافیت تا قبل از سن 60 سالگی امکانپذیراست)
*این پوشش برای بیمه شده می باشد.