مراکز معاینات پزشکی بیمه عمر

Ba-Content  مراکز بهداشتی و درمانی شهر سالم (بیمه پاسارگاد)

از بیمه شدگان گرامی بیمه پاسارگاد خواهشمندیم در هنگام مراجعه به مراکز زیر جهت معاینات پزشکی بیمه عمر و تامین آتیه ناشتا بوده و کارت شناسایی به همراه داشته باشند و در صورت نیاز به انجام مواردی جز آنچه در معرفی نامه وجود دارد با مرکز هماهنگ نمایند.

مراکز نشانیتلفن تماس
مرکز بهداشتی درمانی منطقه سهخیابان شریعتی، سه راه ضرابخانه22253646
مرکز بهداشتی درمانی منطقه ششخیابان ولیعصر، بعد از طالقانی، کوچه فرهنگ حسینی، شماره 3688942528
مرکز بهداشتی درمانی منطقه هشتبزرگراه رسالت،خیابان دردشت،پائین تر از چهار راه گلبرگ،شماره 17277933374

Ba-Content1