پوشش درمانی بیمه عمر

coverage-home

 

Ba-Content35  نگاهی جامع و کامل به پوشش های درمانی و مکمل بیمه عمر

سلامتی شما ، آرزوی ماست …

هدف اصلی بیمه نامه عمر و تامین آتیه پاسارگاد ایجاد یک صندوق مالی و پس انداز برای بیمه شده می باشد ولی در کنار این نوع پس انداز، بیمه شده را تحت پوشش و حمایت درمان بیماری های خاص و پوشش های تکمیلی آن نیز قرار می دهد.

بیمه عمر و تامین آتیه شرکت بیمه پاسارگاد علاوه بر اینکه برای شما ایجاد پس انداز و تشکیل سرمایه در آینده را در نظر دارد، شما را از پوشش های بیمه ای نیز برخوردار می کند.
پوشش های تکمیلی و درمانی بیمه عمر شاید در ذهن تداعی کننده بیماری، فوت و یا ناراحتی باشد ولی در اصل این گونه نبوده و یکی از مزایای مهم و اصلی این طرح پس انداز به شمار می رود.در این بخش شما با انواع پوشش های اصلی و تکمیلی ،شرایط و مزایا، نحوه پس انداز، سود پرداختی و سایر توضیحات این بیمه نامه آشنا می شوید.

پوشش بیمه تکمیل درمان بیمه عمر