عملکرد روابط عمومی بیمه پاسارگاد

Ba-Content  عملکرد روابط عمومی در سال 94 (حوزه نظرسنجی)

تحقیق، پژوهش و سنجش افکار عمومی یکی از فعالیت های مهم و به عبارتی از ارکان روابط عمومی است. روابط عمومی بیمه پاسارگاد نیز در راستای انجام رسالتش در حوزه پژوهش اجتماعی ، رضایت سنجی و نظرسنجی هایی را از نمایندگان شبکه فروش ، مشتریان و بیمه گذاران خود انجام داده است. در زیر به معرفی برخی از این نظرسنجی ها به همراه تحلیل آن پرداخته شده است :

1-نظرسنجی از نمایندگان سازمان فروش در خصوص نحوه پاسخگویی همکاران به تماس های تلفنی آنان

روابط عمومی جهت ارزیابی نحوه پاسخگویی کارکنان به تماس های تلفنی نمایندگان سازمان فروش شرکت ، پرسشنامه ای با 10 سئوال جهت پاسخگویی نمایندگان (عمومی و فروش بیمه عمر و تأمین آتیه ) در تهران و شهرستان در پرتال نمایندگان قرار داد . 300 نفر از نمایندگان به عنوان نمونه آماری از کل جامعه آماری نمایندگان سازمان فروش جهت تحلیل و تعمیم نتایج در نظر گرفته شد. گزارش تحلیل نتایج این نظرسنجی جهت استحضار مدیر عامل و مدیران محترم ارائه شده است .

2-نظرسنجی از همکاران و نمایندگان سازمان فروش در خصوص اقلام تبلیغاتی

روابط عمومی جهت ارزیابی کمی و کیفی اقلام تبلیغاتی شرکت و هدفمند نمودن آن، پرسشنامه ای را جهت پاسخگویی همکاران شعبه های سراسر کشور بر روی سیستم اطلاع رسانی “لوتوس” و نمایندگان (عمومی و فروش بیمه عمر و تأمین آتیه ) در تهران و شهرستان در پرتال نمایندگان قرار داد.

3-نظرسنجی از همکاران شعب و نمایندگان سازمان فروش در خصوص اقلام تبلیغاتی (بخش دوم)

روابط عمومی در سه ماهه اول سال 1394 جهت ارزیابی کمی و کیفی اقلام تبلیغاتی شرکت و هدفمند نمودن آن، پرسشنامه ای (بخش اول – بروشورها) را جهت پاسخگویی همکاران شعبه های سراسر کشور بر روی سیستم اطلاع رسانی “لوتوس “و نمایندگان (عمومی و فروش بیمه عمر و تامین آتیه) در تهران و شهرستان در پرتال نمایندگان قرار داد. گزارش تحلیل نتایج این نظرسنجی جهت استحضار ارائه شد. در ادامه نظرسنجی از اقلام تبلیغاتی پرسشنامه ای جهت ارزیابی پوسترها تهیه شد و برای پاسخگویی همکاران و نمایندگان در دسترس قرار گرفت.

4-نظرسنجی در خصوص گردهمایی مدیران محترم مناطق و مدیران واحدهای ستادی

این نظرسنجی درخصوص کیفیت مطالب و نحوه برگزاری گردهمایی مدیران مناطق و مدیران واحدهای فنی ستاد در روز یکشنبه مورخ 15/09/94 تهیه گردیده است .
اسامی مدیران مناطقی که در نظرسنجی شرکت کرده¬اند به شرح زیر می باشد:
آقایان میلانی زاده (مدیر سابق منطقه 1)، خلیل زاده (مدیر منطقه 2)، زیارتی(مدیر منطقه 3) ، دینی ( سرپرست منطقه 4)، منتظمی(مدیر منطقه5)، رنجبری(سرپرست منطقه 6)، الوندی(سرپرست منطقه 7 ) ، مهریوسفی(سرپرست منطقه 8)، زاهدی(سرپرست منطقه 10)، خورشیدی (مدیر منطقه 11)، بخشنده(مدیر منطقه 12)، نجفیان(مدیر منطقه 14)، گلستانی(سرپرست منطقه 15)

امروزه نقش بی‌بدیل رسانه‌ها در شکل‌دهی و هدایت افکار عمومی و جریان‌سازی رویدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و … بر هیچ کسی پوشیده نیست.

روابط عمومی بیمه پاسارگاد در زمینه ارتباط با رسانه ها اقداماتی را به شرح زیر انجام داده است.

-بررسی روزانه اخبار و گزارش های بیمه ای جهت اطلاع از آخرین خبرهای صنعت از خبرگزاری ها و مطبوعات معتبر بیمه

-تهیه اخبار و اطلاع رسانی در ماهنامه بانک پاسارگاد و ماهنامه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران “پیک بیمه ” به تعداد 30 خبر

-تهیه و جانمایی جدیدترین اخبار صنعت بیمه در نشریه الکترونیکی “نگاه امروز” به تعداد 5 خبر در روز

-چاپ آگهی های اطلاع رسانی در مطبوعات شامل: ماهنامه تدبیر، ماهنامه خانواده مثبت، مدیریت خانه، فصلنامه صنایع و معادن ، ویژه نامه نفت، گاز، پالایش و پخش، روزنامه های فرصت امروز، تفاهم، راه مردم، عصر اقتصاد و اخبار پولی مالی

-پیگیری مراحل چاپ اعم از تهیه اخبار ، مصاحبه، گزارش های مربوطه، تهیه عکس ، طراحی، غلط گیری، صفحه بندی و ویرایش نهایی ماهنامه “آیینه پاسارگاد” به تعداد 10شماره در سال 1394