دریافت تندیس تعالی بانک پاسارگاد

Ba-Content بانک پاسارگاد در سیزدهمین دوره جایزه ملی تعالی سازمانی موفق به دریافت تندیس سیمین تعالی شد.
در سیزدهمین دوره جایزه تعالی سازمانی و در پنجمین سال حضور، بانک پاسارگاد موفق به کسب تندیس سیمین جایزه ملی تعالی سازمانی شد و به عنوان سرآمدترین شرکت در حوزه خدمات معرفی شد.
به‌ گزارش بیمه پاسارگاد نقل از روابط‌ عمومی بانک پاسارگاد، در فرآیند سنجش و ارزیابی تعالی سازمانی، که به همت سازمان مدیریت صنعتی انجام می‌شود، موفق به کسب تندیس سیمین تعالی سازمانی شد.
جایزه تعالی سازمانی، بر اساس ارزیابی عملکرد و با توجه به میزان استقرار نظام‌های مدیریتی، نگاه سیستمی و جامع به تمام فعالیت‌های سازمان داشته و به سازمان‌های برتر ایرانی که حائز شرایط بوده و به حد نصاب‌های تعیین‌شده دست یافته‌باشند، به‌طور سالانه اعطاء می‌شود.
جایزه ملی بهره‌وری و تعالی سازمانی از معتبرترین و جامع‌ترین ارزیابی‌های ملی در کشور است و عملکرد سازمان‌هایی که در فرآیند دریافت این جایزه شرکت می‌کنند، بر اساس معیارهای مدل تعالی سازمانی EFQM ارزیابی می‌شود. این الگو تمام زوایای سازمان‌ها را در نظر گرفته و رویکردها و نتایج را به‌طور متوازن مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

پاسخ دهید