گروه مالی پاسارگاد

Ba-Content  گروه مالی پاسارگاد :

بانک پاسارگاد :banklogo_342

بانک پاسارگاد بموجب مجوز ۲۸۴۹/ه مورخ 22/6/1384 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با سرمایه ۳۵۰۰ میلیارد ریال که تماماً پرداخت شده‌است فعالیت خود را آغاز نمود که از این رقم ۲۰۰۰ میلیارد ریال به وسیله موسسان پرداخت شده و ۱۵۰۰ میلیارد ریال باپذیره نویسی همگانی به وسیله ۳۴۰۰۰ نفر خریداری شده است.

Ba-Content1

پارس آریان :aryan-logo_406

در ابتدا شرکت سرمایه گذاری پارس آریان (سهامی عام) به عنوان شرکت مادر تخصصی در حوزه سرمایه‌گذاری و تامین مالی در تیر ماه ۱۳۸۴ با خرید ۱۰۰ درصد سهام یک شرکت سرمایه گذاری توسط موسسین بانک پاسارگاد فعالیت خود را آغاز نمود.

Ba-Content1

بیمه پاسارگاد :bimelogo_343

شرکت بیمه پاسارگاد (سهامی عام) یکی از نخستین شرکت های بیمه خصوصی کشور، به منظور عرضه خدمات بیمه ای در سطح استاندارهای جهانی، کسب سود متوازن و همسو با مصالح ملی و فعالیت در زمینه بیمه های زندگی و غیرزندگی توسط گروه مالی پاسارگاد تاسیس شد .

Ba-Content1

پرداخت الکترونیک بانک پاسارگاد :psplogo_344

شرکت پرداخت الکترونیک بانک پاسارگاد (سهامی خاص) به عنوان یکی از شرکت های خانواده اقتصادی پاسارگاد و با مسؤولیت راهبری خدمات پرداخت الکترونیک به عاملیت از سوی بانک پاسارگاد در تاریخ ۳۰/۱۱/۸۴ به ثبت رسیده است.

Ba-Content1

فناپ :fanap-logo_405

شرکت فناپ در واقع مرجع فنی بانک و شرکت سرمایه‌گذاری در زمینه ICT می‌باشد. واحدICT بانک کلیه پروژه‌های خود در زمینهICT را که در نظر دارد با بخشی خارج از بانک به اجرا برساند، از طریق این شرکت انجام خواهد داد.

Ba-Content1

سایر اعضاء گروه مالی پاسارگاد
شرکت خدمات مالی و سرمایه گذاری بانک پاسارگاد
شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد
شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد
شرکت لیزینگ پاسارگاد
لیزینگ ماشین آلات و تجهیزات بانک پاسارگاد
مدبران ساخت آریان
شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران
شرکت توسعه انبوه سازی پاسارگاد
شرکت سامان ساخت آریان
شرکت خدمات پشتیبان پاسارگاد آریان
تامین آتیه کارکنان گروه مالی پاسارگاد
گسترش انرژی پاسارگاد
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
شرکت توسعه تجارت اندیشه نگر پاسارگاد
تدبیرگران پاسارگاد
مدیریت بازرگانی آینده نگر پاسارگاد
شرکت ساختمان شهرسازی هشتم
شرکت خدمات ارزی و صرافی پاسارگاد
شرکت گسترش بازرگانی بین المللی گروه پاسارگاد