بسته پیشنهادی

برنز
3,000,000 ریال 3 ماهه
طرح طلایی
18,000,000 ریال سالیانه
نقره
7,500,000 ریال 6 ماهه

توجه توجه :

1-این استعلام برای افراد بزرگ سال (بالای 12 سال) محاسبه شده است.

2- برای افراد زیر 12 سال پوشش های تکمیلی در نظر گرفته نمیشود.
3-سن بیمه شده 20 سال.
4-مدت بیمه نامه 30سال
5-روش پرداخت به صورت سالانه و شش ماهه و سه ماهه میباشد.
6-درصد افزایش سالانه حق بیمه پرداختی 20 درصد
7-پوشش های حادثه شامل فوت حادثه، نقص عضو حادثه و هزینه پزشکی حادثه لحاظ شده است.
8-پوشش معافیت از پرداخت در صورت از کارافتادگی دائم و کامل لحاظ شده است.
9-پوشش بیماریهای خاص دارد.
10-پوشش آتش سوزی منزل مسکونی بیمه گذار را شامل می شود.

*(این سن به عنوان مثال می باشد و افراد از بدو تولد می توانند از این بیمه نامه برخوردار شوند)

Ba-Content1

طرح ویژه دو : 24 میلیون ریال سالیانه
طرح پیشنهادی
طرح ویژه یک : 42 میلیون ریال سالیانه
طرح های پیشنهادی ویژه
طرح ویژه 1 : 42 میلیون ریال سالیانه
طرح ویژه 2 : 24 میلیون ریال سالیانه

*پوشش های درمانی این طرح ها کاملترین نوع پوشش تکمیلی بیمه عمر میباشد*

agent50

دیدگاهتان را بنویسید