طرح های پیشنهادی ویژه

برنز
3,000,000 ریال 3 ماهه

—-

طرح طلایی
18,000,000 ریال سالیانه

 

نقره
7,500,000 ریال 6 ماهه

توجه :

1-این استعلام برای افراد بزرگ سال (بالای 12 سال) محاسبه شده است.

2- برای افراد زیر 12 سال پوشش های تکمیلی در نظر گرفته نمیشود.
3-سن بیمه شده 20 سال.
4-مدت بیمه نامه 30سال
5-روش پرداخت به صورت سالانه و شش ماهه و سه ماهه میباشد.
6-درصد افزایش سالانه حق بیمه پرداختی 20 درصد سالیانه
7-پوشش های حادثه شامل فوت حادثه، نقص عضو حادثه و هزینه پزشکی حادثه لحاظ شده است.
8-پوشش معافیت از پرداخت در صورت از کارافتادگی دائم و کامل لحاظ شده است.
9-پوشش بیماریهای خاص دارد.
10-پوشش آتش سوزی منزل مسکونی بیمه گذار را شامل می شود.

*(این سن به عنوان مثال می باشد و افراد از بدو تولد می توانند از این بیمه نامه برخوردار شوند)

Ba-Content1

ویژه 2
طرح ویژه 2: 24 میلیون ریال سالیانه
ویژه 1
طرح ویژه 1: 42 میلیون ریال سالیانه
طرح های پیشنهادی ویژه
طرح ویژه 1 : 42 میلیون ریال سالیانه
طرح ویژه 2 : 24 میلیون ریال سالیانه

*پوشش های درمانی این طرح ها کاملترین نوع پوشش تکمیلی بیمه عمر میباشد*

agent50

بیمه پاسارگاد – بیمه عمر پاسارگاد – بیمه پاسارگاد عمر – بیمه عمر بیمه پاسارگاد -بیمه عمر غرب تهران – بیمه عمر مرکزی – بیمه عمر شرق تهران – دفتر مرکزی بیمه پاسارگاد – بازاریابی بیمه عمر – کد نمایندگی بیمه – اعطا کد بیمه پاسارگاد – اخذ نمایندگی بیمه پاسارگاد – استخدام بیمه پاسارگاد – فروش و بازاریابی بیمه عمر-مجید اجاقی- بیمه پاسارگاد غرب تهران – بیمه پاسارگاد صادقیه – بیمه پاسارگاد آریاشهر – مرکز بیمه عمر – بهترین بیمه عمر – مقایسه بیمه عمر – بیمه عمر کارآفرین – بیمه عمر سامان – بیمه عمر ایران